poniedziałek

i sie pa3...

...Czy za Bugiem,
Czy za Kajtkiem,
Patrzy ona jak za majtkiem.
Co odpłynął,
Co obiecał,
Weno Nowy, daj do pieca.

rękolampostół bo rękolampostoływtorek

świnta świnta i po świntachczasem bywa tak:

... Że gołębie są nastroje.
Wtedy każdy mały ptak
Jakby w głowie toczy boje.
Turka, burka, ćwili, grucha,
Wara stąd mi, bo przegonie!
Idźcie lepiej do pastucha,
ten pan pastuch was wysłucha.